Paweł Kowalewski

Fin de siècle

W cyklu „Fin de siécle” z 1992 roku Paweł Kowalewski zmierza się z charakterystycznym dla każdego końca stulecia poczuciem nieuchronnej katastrofy. Prace malarskie z tego okresu przedstawiają tapetę ze szlakiem kwiatów. Artysta inspirował się ruchem artystycznym Arts and Crafts i ideą tworzenia sztuki użytkowej, funkcjonalnej, służącej społeczeństwu i jednocześnie nie tracącej swoich estetycznych wartości. Artyści ruchu przeciwstawiali się produkcji przemysłowej i zwracali się ku sztuce wykonywanej ręcznie. Cykl „Fin de siécle” był pokazywany w galerii Appendix w Warszawie. Później był wystawiany na wspólnej z Paulem Delvauxem wystawie, w słynnej Galerie Isy Brachot w Brukseli.