Paweł Kowalewski

Premiera książki „Gruppa”

20 maja 2023 roku miała miejsce premiera książki „Gruppa”, pierwszej monografii opisującej historię i dokonania jednej z najważniejszych polskich formacji artystycznych lat 80.

Premierze w Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy ul. Pańskiej towarzyszył panel dyskusyjny z udziałem artystów, redaktorki książki Agnieszki Szewczyk i Wernera Jerke (prowadzenie: Aleksander Hudzik)

Monografia to pierwsze takie wydanie opisujące szczegółowo działalność słynnej Gruppy. Na 600 stronach pokazano ponad 300 reprodukcji prac artystów i ponad 160 zdjęć dokumentalnych oraz teksty badaczy.

Gruppa powstała w 1982 roku w Warszawie. Utworzyła ją szóstka studentów stołecznej ASP: Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk i Ryszard Woźniak. Impulsem do utworzenia Gruppy była wspólna wystawa prac artystów, która miała się odbyć w pierwszą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Artystów połączyła nie tylko macierzysta uczelnia, ale i wspólny styl inspirowany neoekspresjonizmem.

Wydawcą książki jest niemiecka fundacja Jerke Art Foundation. Obecny na premierze książki Werner Jerke jest kolekcjonerem polskiej sztuki współczesnej i właścicielem pierwszego prywatnego Muzeum Polskiej Sztuki w Niemczech.